Als je de trap wil schoonvegen moet je bovenaan beginnen.