Vandaag in de krant;

Boete voor overheid die te laat beslist

DEN HAAG – Overheidsorganen die te laat reageren op een verzoek van een burger, moeten vanaf uiterlijk 2010 een boete betalen. Als de wettelijke beslistermijn is overschreden, kan betrokkene de overheid in gebreke stellen.
Klinkt goed niet ? geld krijgen als de overheid te langzaam is ? Maar laten we dit even vanuit een ander oogpunt bekijken; wordt hiermee het probleem van de burger opgelost ? is het boete bedrag uberhaupt wel op te wegen tegen de schade die de burger kan oplopen door het langzaam reageren, en hoe lost deze boete dat probleem op ?
Het antwoord op deze vragen is natuurlijk naar de bekende weg vragen, het lost helemaal niets op; sterker, het betekend waarschijnlijk dat we met z’n allen meer belasting moeten betalen, want die boetes moeten betaald worden. Het lost het probleem niet op en de schade die een burger kan oplopen zal in het algemeen wel wat hoger liggen als een 1500 euro.
Waarom ontslaan ze verantwoordelijke voor het te laat afhandelen van een bepaalde taak gewoon niet, dat zou het probleem ook niet direct oplossen, maar zou wel de kans aan een ander geven om het beter te doen.