Posts Tagged “eerst”

Als je de trap wil schoonvegen moet je bovenaan beginnen.

Comments No Comments »